Ocijenite svoje zadovoljstvo provedbom nastave Tehničke kulture u nastavi na daljinu:
u potpunosti sam zadovoljan/na 6,3%
 
zadovoljan/na 34,4%
 
niti zadovoljan/na, niti nezadovoljan/na 15,6%
 
nezadovoljan/na 18,8%
 
u potpunosti sam nezadovoljan/na 25,0%
 
Ukupno glasova: 32
Zatvori prozor