preskoči na sadržaj

Učitelji tehničke kulture

Login
Tražilica
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Anketa
Slijedom epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, nastava bi trebala biti organizirana

POLITEHNIKA

Vol.4 No.2 (2020)

Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje objavljuje radove iz područja obrazovnih znanosti te društvenih i supstratnih znanosti povezanih s tehničkim odgojem i obrazovanjem.

ARHIVA

ABC tehnike

Izdvojeno...

Korisni linkovi
Koliko je online?

Izvori:

 

Danom stupanja na snagu novoga Pravilnika (NN 68/2019) prestaje važiti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95, 148/99 i 20/05), objavljenim u nastavku vijesti.

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 76. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90., 27/93. i 7/96.) te članka 83. stavak 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92., 27/93. i 50/95.) ministar prosvjete i športa donio je

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU


Članak 1.

U Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 89/95.) u članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Ocjenu rada vjeroučitelja katoličkog vjeronauka daje savjetnik Biskupijskoga katehetskog ureda, odnosno stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije (u daljnjem tekstu: NKU HBK) uz suglasnost ravnatelja, na osnovi neposrednog uvida u rad i praćenje rada vjeroučitelja."

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. briše se točka na kraju rečenice, stavlja zarez i dodaju riječi:

"a vjeroučitelja katoličkog vjeronauka savjetnik Biskupijskoga katehetskog ureda u suradnji sa stručno-pedagoškim nadzornikom-savjetnikom NKU-a HBK i ravnateljem škole."

Članak 3.

U članku 12. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, vjeroučitelj katoličkog vjeronauka može steći zvanje mentora ako ima najmanje dvije godine radnog iskustva te ako ispunjava ostale uvjete iz stavka 1. podstavka 2. - 4. ovoga članka."

Članak 4.

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vjeroučitelj katoličkoga vjeronauka može steći zvanje savjetnika ako ima najmanje tri godine radnoga iskustva te ako ispunjava ostale uvjete iz stavka 1. podstavka 2. - 4. ovoga članka."

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se riječi:

"a za napredovanje vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik NKU-a HBK na prijedlog Biskupijskoga katehetskog ureda, ravnatelja škole ili vjeroučitelja, uz prethodnu potvrdu dijecezanskoga biskupa."

Članak 6.

U članku 16. u stavku 1. na kraju rečenice briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi:

"odnosno ocjene rada vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka koje donosi ravnatelj škole uz suglasnost Biskupijskoga katehetskog ureda i učiteljskoga odnosno vijeća nastavnika, u skladu s člankom 5. i 6. ovoga Pravilnika."

Članak 7.

U članku 17. u stavku 1. briše se točka i dodaju riječi:

"a vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik NKU-a HBK u skladu s člankom 5., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika."

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Klasa: 602-03/99-01/1079
Urbroj: 532-07/1-99-01
Zagreb, 20. prosinca 1999.

Ministrica
Nansi Ivanišević, v. r.

Narodne Novine, broj 148/99.

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

361

Na temelju članka 76. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01 i 114/01) te članka 83. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU
Članak 1.

U Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95 i 148/99), u članku 7. podstavku 2., riječi »stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »Zavod za školstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod)«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik« zamjenjuje sa riječju »Zavod«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. podstavku 1. i u stavku 2. podstavku 1., 2. i 3. riječi »ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »organizira Zavod«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik« zamjenjuju se riječju »Zavod«.

Članak 5.

Članak 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rad ravnatelja, u skladu s člankom 5., 6., 8. i 10. ovog pravilnika, vrednuje Zavod.«

Članak 6.

U članku 15. riječi »prosvjetno-pedagoški nadzornik« za­mje­njuju se riječju »Zavod«.

Članak 7.

U članku 16. stavku 1. riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavodu«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. riječi »stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavod«.

Članak 9.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Odluku o napredovanju u zvanje mentora odnosno savjetnika donosi ravnatelj Zavoda.«

Članak 10.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Učitelj odnosno nastavnik nezadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor Zavodu.«

Članak 11.

U članku 20. riječi »prosvjete i športa« zamjenjuju se riječi­ma »znanosti, obrazovanja i športa«.

Članak 12.

U članku 21. stavku 2. riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječju »Zavodu«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

U tiskanicama NA-1, NA-2, NA-3 i NA-4, koje su sastavni dio Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95), riječi »RE­PUB­LIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPOR­­TA, Uprava za nadzor, Zagreb, Badalićeva 24« i riječi »Ministarstvu prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima »ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE« te riječi »Stručno-pe­da­­­goški nadzornik-ca« zamjenjuju se riječima »Ovlaštena osoba Zavoda za školstvo Republike Hrvatske« u odgovarajućem padežu.

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-01/02

Urbroj: 533-04-05-4

Zagreb, 3. veljače 2005.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.

Narodne Novine, broj 20/05.

 

 

preskoči na navigaciju