Ocijenite svoje zadovoljstvo provedbom nastave Tehničke kulture u nastavi na daljinu:
u potpunosti sam zadovoljan/na 6,5%
 
zadovoljan/na 35,5%
 
niti zadovoljan/na, niti nezadovoljan/na 16,1%
 
nezadovoljan/na 19,4%
 
u potpunosti sam nezadovoljan/na 22,6%
 
Ukupno glasova: 31
Zatvori prozor