Na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (ovdje) nalazi se popis promoviranih i rok za dostavu prijedloga za obnavljanje zvanja ili napredovanje u više zvanje.

Na istoj poveznici  mo¾ete pronaęi i elektoroničke tiskanice (NA-1, NA-2, NA-3 i NA-4)